Quản trị kinh doanh

Quốc gia khởi nghiệp

Giá bìa:209.000 VNĐ

Giá bán:209.000 VNĐ

-50%

Một Với Một Là Ba

Giá bìa:124.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

-48%

Những thói quen đáng giá triệu đô la

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

-50%

Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

-45%

Quản Lý Nghiệp

Giá bìa:37.000 VNĐ

Giá bán:20.000 VNĐ

-41%

10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:32.000 VNĐ

-49%

Thói quen của kẻ thắng

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:38.000 VNĐ

-48%

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CÓ Ý THỨC

Giá bìa:135.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

-48%

Đánh Lửa Cho Thương Hiệu

Giá bìa:39.000 VNĐ

Giá bán:20.000 VNĐ

-19%

Thói Quen Của Nhà Lãnh Đạo

Giá bìa:198.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-20%

Kỹ Năng Bán Hàng Trực Tuyến

Giá bìa:219.000 VNĐ

Giá bán:175.000 VNĐ

-20%

Năng đoạn kim cương

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:159.000 VNĐ

-20%

Kinh Điển Về Khởi Nghiệp

Giá bìa:375.000 VNĐ

Giá bán:300.000 VNĐ

-20%

10 Điều Răn Lãnh Đạo Tối Ưu Nhất Thế Giới

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:76.000 VNĐ

-20%

Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:84.000 VNĐ

-20%

Thế Lưỡng Nan Của Nhà Lãnh Đạo

Giá bìa:180.000 VNĐ

Giá bán:144.000 VNĐ

-20%

Foxconn Dẫn Đầu Và Chiến Thắng Như Thế Nào?

Giá bìa:185.000 VNĐ

Giá bán:148.000 VNĐ

-20%

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-10%

Nhớ Mang Mặt Nạ Dưỡng Khí Cho Mình Trước

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:88.000 VNĐ

-15%

Bộ Sách Kết Tinh Một Đời (Bộ 3 Cuốn)

Giá bìa:510.000 VNĐ

Giá bán:433.000 VNĐ

-17%

Mô hình kinh doanh tối ưu công cụ và áp dụng

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:65.000 VNĐ

-19%

FPT bí lục – Khám phá văn hoá doanh nghiệp tại FPT

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-20%

45 GIÂY TẠO NÊN THAY ĐỔI

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:56.000 VNĐ

-10%

Digital Transformation - Chuyển đổi số

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:179.000 VNĐ

-11%

Đằng Sau Một Quyết Định Lớn

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:96.000 VNĐ

-20%

Barbarians At The Gate - Bọn Rợ Rình Trước Cổng

Giá bìa:399.000 VNĐ

Giá bán:319.000 VNĐ

-16%

SỰ CỨU CHUỘC MỘT SÁT THỦ KINH TẾ

Giá bìa:155.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-21%

Nhà Lãnh Đạo Tương Lai - Jacob Morgan

Giá bìa:250.000 VNĐ

Giá bán:196.000 VNĐ

-20%

DOANH NGHIỆP CỦA THẾ KỶ 21

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website