Sách Kinh tế

-37%

Nhà Quản Lý Tài Năng - Introduce To Manager

Giá bìa:56.000 VNĐ

Giá bán:35.000 VNĐ

-52%

Chốt Sales Đàm Phán Thành Công

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:50.000 VNĐ

-47%

Marketing Quốc Tế

Giá bìa:379.000 VNĐ

Giá bán:200.000 VNĐ

-50%

Kinh Thánh về nghệ thuật bán hàng

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-49%

Quốc gia khởi nghiệp

Giá bìa:209.000 VNĐ

Giá bán:105.000 VNĐ

-49%

-49%

Những Người Khổng Lồ Trong Giới Kinh Doanh

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:63.000 VNĐ

-50%

Một Với Một Là Ba

Giá bìa:124.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

-20%

Đầu Tư Thông Minh

Giá bìa:198.000 VNĐ

Giá bán:158.000 VNĐ

-49%

Chiến Lược Nhân Sự

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

-52%

Nguyên tắc 50 Không sợ hãi

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

-39%

Tối đa hóa năng lực nhân viên(2018)

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

-48%

Những thói quen đáng giá triệu đô la

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

-50%

Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

-37%

-45%

Quản Lý Nghiệp

Giá bìa:37.000 VNĐ

Giá bán:20.000 VNĐ

-52%

NÂNG TẦM DỊCH VỤ

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-49%

Marketing cho bán lẻ.

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-20%

DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 11

Giá bìa:80.000 VNĐ

Giá bán:64.000 VNĐ

-43%

Sách Lược Đầu Tư Của W.Buffett

Giá bìa:71.000 VNĐ

Giá bán:40.000 VNĐ

-50%

NGƯỜI BÁN HÀNG VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI - TẬP 2

Giá bìa:72.000 VNĐ

Giá bán:36.000 VNĐ

-48%

Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới - Tập 1

Giá bìa:58.000 VNĐ

Giá bán:30.000 VNĐ

-41%

10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:32.000 VNĐ

-40%

HBR Guide To Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp(2018)

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:47.000 VNĐ

-52%

NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC CHO RA KẾT QUẢ CỦA TOYOTA

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-49%

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:35.000 VNĐ

-49%

Thói quen của kẻ thắng

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:38.000 VNĐ

-50%

Tư Duy Làm Giàu

Giá bìa:84.000 VNĐ

Giá bán:42.000 VNĐ

-47%

Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website